هاست اشتراکی لینوکس

هاست لینوکس 100 مگابایت

100 مگابایت فضای دیسک
1GB ترافیک ماهانه
5 صندوق پستی

هاست لینوکس 200 مگابایت

200 مگابایت فضای دیسک
2GB ترافیک ماهانه
5 صندوق پستی

هاست لینوکس 500 مگابایت

500 مگابایت فضای دیسک
5GB ترافیک ماهانه
10 صندوق پستی

هاست لینوکس 1000 مگابایت

1000 مگابایت فضای دیسک
ترافیک ماهانه نامحدود
صندوق پستی نامحدود